W dniu 08.09.2017r. będą odbywały się zajęcia dla kolejnych uczestników projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2 h dla każdego uczestnika projektu. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina Razem 2015” w Chlewiskach. O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.