Aktualności

Informujemy, iż rozpoczyna się: „Kurs podstaw obsługi komputera”. O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej zamieszczamy harmonogram.

Projekt „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”

Nr Umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu:
RPMA.09.01.00-14-6100/16-00

 

Informujemy, iż nabór uczestników z III profilem pomocy do projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” nadal trwa. Serdecznie zapraszamy.

 

Informujemy, iż w dniach od 03.04.2018 do 12.04.2018 będą odbywały się zajęcia grupowe w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 h. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

Informujemy, iż w dniach od 26.03.2018 do 30.03.2018 będą odbywały się zajęcia grupowe w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej w wymiarze 40 h. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.