Aktualności

Informujemy , iż w dniach od 11.10.2017 do 17.10.2017r. będą odbywały się „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” dla I gr w ramach PAI w wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu . O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Informujemy, iż 20.09.2017 i 23.09.2017 odbędą się zajęcia indywidualne dla I gr w ramach PAI , w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Diagnozy sytuacji zawodowej w wymiarze 3 h dla każdego Uczestnika Projektu. Zajęcia będą się odbywały  w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, w sali konferencyjnej.
O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

 

Informujemy , iż w dniach od 19.09.2017 do 23.09.2017r. będą odbywały się „Warsztaty rozwoju osobistego” dla IV poza PAI w wymiarze 30 godzin. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu . O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Informujemy , iż w dniach od 13.09.2017 do 18.09.2017r. będą odbywały się „Warsztaty rozwoju osobistego” dla III i V gr poza PAI w wymiarze 30 godzin. Zajęcia będą odbywały się w Stowarzyszeniu „Rodzina Razem 2015” w Chlewiskach. O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.