Aktualności

Informujemy, iż nabór uczestników z III profilem pomocy do projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” nadal trwa. Serdecznie zapraszamy.

 

Informujemy, iż w dniach od 03.04.2018 do 12.04.2018 będą odbywały się zajęcia grupowe w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 h. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

Informujemy, iż w dniach od 26.03.2018 do 30.03.2018 będą odbywały się zajęcia grupowe w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej w wymiarze 40 h. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

W dniu 24.03.2018 r. odbędą się zajęcia indywidualne w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Opracowanie IPD dla Uczestników w wymiarze 3 h dla każdego Uczestnika Projektu  w siedzibie w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.