Aktualności

Informujemy, iż będą odbywały się kolejne zajęcia w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2 h dla każdego Uczestnika Projektu. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu w dniach:
08.06.2018 (gr 3 PAI) i 11.06.2018 (gr 4PAI)
oraz w Urzędzie Gminy w Mirowie Starym w dn. 12.06. 2018 i 13.06.2018(gr 5 PAI).
O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

 

Informujemy, iż część uczestników od czerwca rozpocznie prace społeczno-użyteczne w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”. Prace będą się odbywać na terenie Gminy Jastrząb.

 

 

Informujemy, iż nabór uczestników z III profilem pomocy do projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” nadal trwa. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Informujemy, iż rozpoczyna się: „Kurs podstaw obsługi komputera”. O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej zamieszczamy harmonogram.

Projekt „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”

Nr Umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu:
RPMA.09.01.00-14-6100/16-00