Aktualności

Informujemy, iż w dniu 31.05.2017 będą odbywały się kolejne zajęcia w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2 h dla każdego Uczestnika Projektu. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej zamieszczamy harmonogram na zajęcia - Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych

Nazwa wsparcia: Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych

Termin:

28.04.2017- 04.05.2017

Miejsce: Świetlica środowiskowa w Jastrzębiu

Lp

Data

Godz. Od..- do..

Liczba osób

Liczba godzin

1.

28.04.2017

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

5 osób

10

2.

04.05.2017

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

4 osoby

8

 

 

Informujemy , iż w dniach 28.04.2017r i 04.05.2017r będą odbywały się pierwsze zajęcia dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych w wymiarze 2 godzin dla każdego Uczestnika Projektu. Zajęcia będą odbywały się w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.
Jednocześnie informujemy, iż nabór uczestników do projektu nadal trwa.
Serdecznie zapraszamy.

 

Szanowni Państwo

W związku z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia z MOPS/GOPS dotyczącego statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz  osoby korzystającej/ nie korzystającej z PO PŻ 2014-2020 z dniem 03.04.2017 nastąpiły zmiany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie i formularzu zgłoszeniowym. Aktualne dokumenty i wzór zaświadczenia dostępne są w zakładce – Dokumenty.

Prosimy o uzupełnianie zaktualizowanych druków dokumentów.