Informujemy, iż rozpoczyna się kurs zawodowy: „Technolog robót wykończeniowych”.  O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.
Poniżej zamieszczamy harmonogram.

 

 

 

HARMONOGRAM  KURSU

Technolog robót wykończeniowych

Projekt „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”

Nr Umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu:
RPMA.09.01.00-14-6100/16-00

TERMIN: 22.01.2018-15.02.2018

                                                                                                                                  
                          1 godz dydaktyczna teoria= 45 minut zeg., praktyka 60 minut zeg

Data

wsparcia

Godziny

zajęć

od …do..

Liczba godzin

Miejsce realizacji

22.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

23.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

24.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

25.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

26.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

27.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

29.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

30.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

31.01.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

01.02.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

02.02.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

03.02.2018

08.00-16.00

8

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6

05.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

06.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

07.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

08.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

12.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

13.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

14.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

15.02.2018

08.00-16.00

8

Czachowskiego 54, 26-510 Chlewiska, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach