Informujemy, iż rozpoczynają się kursy zawodowe: „Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych”, „Profesjonalny Handlowiec z obsługą kas fiskalnych”, „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”.
O terminach zajęć Uczestnicy Projektu zostali poinformowani telefonicznie.
Poniżej zamieszczamy harmonogramy.

 

 

HARMONOGRAM  KURSU

Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych

TERMIN: 29.11.2017-22.12.2017
MIEJSCE: Pizzeria, Bar gastronomiczny „Kufelek”,  ul. Jastrzębska 13, 26-500 Szydłowiec

 

Lp.

Data

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

Liczba godzin

teorii

Liczba godzin

praktyki

1.

29.11.2017

08.00-14.40

BHP i minimum sanitarne

8

0

2.

30.11.2017

09.00-15.40

BHP i minimum sanitarne

Podstawy żywienia człowieka

8

0

3.

02.12.2017

09.00-15.40

Podstawy żywienia człowieka

Podstawowe zasady znakowania żywności

8

0

4.

04.12.2017

09.00-15.40

Podstawy żywienia człowieka , zasady zdrowego żywienia

8

0

5.

05.12.2017

09.00-15.40

Wartość energetyczna produktów

Charakterystyka procesów technologicznych

8

0

6.

06.12.2017

09.00-15.40

Ocena towaroznawcza owoców warzyw, ziemniaków i grzybów mleka, jaj, mięsa

Planowanie i rozliczanie produkcji

8

0

7.

07.12.2017

09.00-15.40

Techniki sporządzania zup i sosów

Techniki sporządzania potraw z mleka, sera i jaj, potraw z kasz i ziemniaków

Techniki sporządzania surówek i sałatek, potraw mącznych,

Techniki sporządzania deserów

Sporządzanie potraw kuchni obcych narodów

8

0

8.

08.12.2017

09.00-15.40

Sporządzanie potraw dietetycznych

Kuchnia Molekularna – podstawy

Podstawy obsługi barmańsko-kelnerskiej

Organizacja przyjęć okolicznościowych - teoria

8

0

9.

09.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Podstawy żywienia człowieka, zasady zdrowego żywienia

Wartość energetyczna produktów

Ocena towaroznawcza owoców, warzywa, ziemniaków i grzybów, mleka, jaj, mięsa

0

8

10.00-18.00 II gr.

10.

11.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Podstawowe zasady znakowania żywności

Podstawy żywienia człowieka, zasady zdrowego żywienia

Planowanie i rozliczanie produkcji

Techniki sporządzania sosów

0

8

10.00-18.00 II gr.

11.

12.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Techniki sporządzania zup

0

8

10.00-18.00 II gr.

12.

13.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Techniki sporządzania potraw z mleka, sera i jaj

0

8

10.00-18.00 II gr.

13.

14.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Techniki sporządzania potraw z kasz i ziemniaków

0

8

10.00-18.00 II gr.

14.

15.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Techniki sporządzania surówek i sałatek

0

8

10.00-18.00 II gr.

15.

6.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Techniki sporządzania potraw mącznych

0

8

10.00-18.00 II gr.

16.

18.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Techniki sporządzania deserów

0

8

10.00-18.00 II gr.

17.

9.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Sporządzanie potraw kuchni obcych narodów

0

8

10.00-18.00 II gr.

18.

20.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Sporządzanie potraw dietetycznych

0

8

10.00-18.00 II gr.

19.

1.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Kuchnia Molekularna – podstawy

Podstawy obsługi barmańsko-kelnerskiej

0

8

10.00-18.00 II gr.

20.

22.12.2017

07.00-15.00 I gr.

Podstawy obsługi barmańsko-kelnerskiej

Organizacja przyjęć okolicznościowych

- sztuka podawania posiłków

- zasady obsługi przyjęć

- zasady obsługi klienta

- przygotowanie wystroju Sali oraz stołów

0

8

10.00-18.00 II gr.

Razem 160

64

96

 

HARMONOGRAM  KURSU

Profesjonalny handlowiec z obsługą kas fiskalnych

TERMIN: 30.11.2017-30.12.2017
MIEJSCE: Wola Lipieniecka Duża 6, 26-502 Jastrząb

 

Lp.

Data

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

Liczba godzin

teorii

Liczba godzin

praktyki

1.

30.11.2017

08.00-16.00

Obsługa kasy fiskalnej

0

8

2.

01.12.2017

08.00-16.00

Obsługa kasy fiskalnej

0

8

3.

04.12.2017

08.00-16.00

Obsługa kasy fiskalnej

0

8

4.

05.12.2017

08.00-14.40

Przygotowanie do sprzedaży

8

0

5.

06.12.2017

08.00-14.40

Nawiązywanie kontaktów handlowych

8

0

6.

07.12.2017

08.00-14.40

Zdobywanie zaufania klientów

8

0

7.

08.12.2017

08.00-14.40

Badania potrzeb klienta

8

0

8.

09.12.2017

08.00-14.40

Typologia klienta

Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami

8

0

9.

11.12.2017

08.00-16.00

Prowadzenie potrzeb z trudnymi klientami

Zadawanie właściwych pytań

0

8

10.

13.12.2017

07.30-15.30

Obsługa systemu handlowego SUBIEKT GT

0

8

11.

14.12.2017

07.30-15.30

Obsługa systemu handlowego SUBIEKT GT

0

8

12.

15.12.2017

08.00-16.00

Obsługa systemu handlowego SUBIEKT GT

0

8

13.

16.12.2017

08.00-16.00

Mowa ciała w kontaktach handlowych

0

8

14.

18.12.2017

08.00-16.00

Aktywne   słuchanie

Techniki sprzedaży

0

8

15.

19.12.2017

08.00-16.00

Techniki sprzedaży

Techniki negocjacji

0

8

16.

20.12.2017

08.00-14.40

Metody zamykania sprzedaży

8

0

17.

27.12.2017

08.00-16.00

Obsługa systemu handlowego SUBIEKT GT

0

8

18.

28.12.2017

08.00-14.40

Finalizowanie sprzedaży

Skuteczne prezentowanie ofert handlowych

8

0

19.

29.12.2017

08.00-16.00

Skuteczne prezentowanie ofert handlowych

0

8

20.

30.12.2017

08.00-16.00

Podsumowanie rozmowy sprzedażowej

0

8

Razem 160

56

104

 

 

HARMONOGRAM  KURSU

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

TERMIN: 01.12.2017-30.12.2017
MIEJSCE: ul. 1905 Roku 21, 26-600 Radom

Lp.

Data

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

Liczba godzin

teorii

Liczba godzin

praktyki

1.

01.12.2017

08.00-16.00

MS Excel

0

8

2.

02.12.2017

08.00-16.00

MS Excel

0

8

3.

05.12.2017

08.00-16.00

MS Excel

0

8

4.

06.12.2017

08.00-16.00

MS PowerPoint

0

8

5.

07.12.2017

12.30-17.30

Organizacja pracy biura

Przepływ informacji w zarządzeniu biurem

6

0

6.

08.12.2017

08.00-16.00

MS PowerPoint

0

8

7.

09.12.2017

08.00-16.00

MS PowerPoint

0

8

8.

12.12.2017

08.00-16.00

MS Word

0

8

9.

13.12.2017

08.00-16.00

MS Word

0

8

10.

14.12.2017

12.30-17.30

Informacja, jako podstawa podjęcia decyzji

Warunki skuteczności informacji.

6

0

11.

15.12.2017

08.00-14.40

Płace, ZUS

8

0

12.

16.12.2017

08.00-14.40

Przekazywanie informacji

Zasady efektywnej komunikacji

8

0

13.

17.12.2017

08.00-12.15

Organizacja i zarządzanie czasem w biurze

Archiwizacja dokumentacji

5

0

14.

18.12.2017

07.00-15.00

Program PŁATNIK

0

8

15.

19.12.2017

08.00-16.00

Internet

0

8

16.

20.12.2017

08.00-16.00

Internet

0

8

17.

21.12.2017

12.05-18.00

Zasady prowadzenia akt osobowych

Obsługa urządzeń biurowych (ksero, skaner, faks)

7

0

18.

27.12.2017

08.00-14.40

Prawo pracy

8

0

19.

28.12.2017

07.00-15.00

Program PŁATNIK

0

8

20.

29.12.2017

07.00-15.00

Program PŁATNIK

0

8

21.

30.12.2017

08.00-16.00

Program PŁATNIK

0

8

Razem 160

48

112